Начало За специалисти

За специалисти

Децата със синдром на Даун имат специфични особености, характерни за синдрома, но и ярка индивидуалност, отличаваща ги едно от друго. Затова е важно към всяко дете да се подхожда персонално, като се отчитат и силните, и слабите му страни. Да се работи без вторачване единствено в това, което не може, а с акцент върху това, което му се удава.

  • 1
  • 2