Начало Блог Боряна Димитрова: ресурсен учител в Регионалния център – Пловдив

Боряна Димитрова: ресурсен учител в Регионалния център – Пловдив

Представяме ви колегите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, с които този петък ще проведем онлайн среща за ресурсната подкрепа на децата със синдром на Даун.

Боряна Димитрова e главен ресурсен учител в РЦПППО – Пловдив. Тя е първият ресурсен учител на Вяра и човекът, който винаги е бил готов да ме изслуша, да ми даде съвет, да отговори на безкрайните ми въпроси, както за Вяра, така и за обучителния процес на децата със специални потребности в учебните заведения.

Дейността ми като ресурсен учител е свързана с подпомагане процеса на приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности от различни възрастови групи в общообразователната среда чрез осигуряване на допълнителна подкрепа – ресурсно подпомагане при индивидуална или групова работа.

Професионален опит: 17 години в сферата на приобщаващото образование. Ресурсен учител в помощно училище, РЦПППО – Пловдив.

Образование и квалификация: Специален педагог и логопед

Моята философия за работата с децата се гради на това детската Личност да бъде в центъра на моето внимание. Познавайки психическото, физическо и емоционално състояние на всяко дете, да изградя устойчива среда, в която то да се чувства защитено и спокойно. За мен успехът е състояние на удовлетвореност от положените усилия, давайки най-доброто от себе си, с малки стъпки да постигаме големите си мечти.

Образованието на децата от най-ранна детска възраст днес е ключът към по-добро общество утре. Децата заслужават уважение, най-малкото защото са по-добри от възрастните заради своята невинност и по-големите шансове, които имат за бъдещето си.

Вижте и това