Начало Връщане

Връщане

В 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и не е с нарушена оригинална опаковка, клиентът може да върне закупената от ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“ стока, като заплатената сума ще му бъде възстановена в 14-дневен срок по банков път при следните условия:

1. Банковата сметка, по която се превежда сумата, трябва да е посочена от клиента в писмен вид или чрез e-mail на info@upwithdown.bg. Клиентът трябва да е титуляр на посочената от него банкова сметка.

2. След попълване на електронната форма се издава входящ номер. Този номер клиентът трябва да запише към основанието за връщане на продукта.

NB! Моля, попълнете формата по-долу за издаване на входящ номер.

3. Всяка пратка трябва да бъде придружена от необходимите документи за покупко-продажбата и всички аксесоари, ако има такива.

4. Всички върнати продукти (включително кутии, опаковки и др. на продукта) трябва да са в добро състояние, за да получите парите си обратно.

5. Върнатите стоки няма да бъдат приемани без входящ номер и предварително одобрение от екипа на ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“, който ще прегледа всички върнати продукти, за да се установи дали отговарят на условията за връщане.

6. В случаите, когато за даден продукт е предявена рекламация, но има липсващи или повредени части, рекламацията ще бъде отхвърлена, а продуктът ще бъде върнат обратно на клиента.

7. При замяна или връщане на продукт транспортните разходи и в двете посоки се поемат от клиента, съгласно тарифите на куриерската фирма, избрана за доставка. Всички рекламации се изпращат на ФОНДАЦИЯ „АП УИД ДАУН“, тел. 0876 77 54 07, Пловдив.

РЕКЛАМАЦИЯ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИ НЕ СЕ ЗАЧИТАТ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

  • Липсва документ за покупко-продажбата на изделието.
  • Налице е скъсана или надраскана кутия.
  • Продукти, които са били повредени, не се заменят.
  • Продуктът няма добър търговски вид.
  • При закупени дигитални продукти, като PDF-модели, онлайн курсове, е-книги и други.

При спорове и проблеми може да се обърнете към комисията за решаване на спорове като посетят следния линк https://kzp.bg/

Моля, попълнете формата по-долу за връщане на продукт.

Връщане на стока