Начало Кауза

Кауза

Искрено вярваме, че с подходящата и навременна подкрепа и нужните усилия всяко дете със синдром на Даун може да развие потенциала си и да има щастлив и пълноценен живот тук в България.
 

Вярваме, че всичко тръгва от семейството. Вярваме, че когато родителите и близките истински приемат детето си със синдром на Даун, не го крият, възпитават го и се отнасят с него адекватно, стимулират го да се развива, очакват и изискват от него да бъде равноправен член на семейството със свои права и отговорности, тогава най-просто казано и обществото ще го види като такова. 

Именно затова в основата на нашата дейност е да подкрепяме, мотивираме и вдъхновяваме родителите на деца със синдром на Даун и специалистите, които работят с тях, да вярват в тези деца, да ги подкрепят и да изискват от тях повече, а не да снижават очакванията си към техните възможности, оправдавайки се със синдрома. Това обаче не означава да сложим розови очила и да се правим, че няма обективни и/или субективни ограничения, а да подхождаме към всяко дете със синдром на Даун индивидуално, отчитайки силните и слабите му страни, да не се вторачваме единствено в това, какво не може да прави, а да акцентираме и развиваме нещата, които му се удават и обича да прави. Това между другото се отнася за всяко дете, макар че за децата със синдром на Даун важи с още по-голяма сила.
 
Фондация UP WITH DOWN се роди като естествено следствие от всичко, което бяхме натрупали като опит, знания и действия през изминалите повече от 5 години, откакто станахме родители на Вяра. След като Вяра се роди, основен приоритет и мисия на живота ни стана чрез своите качества, умения и опит да дадем своя принос тя и децата като нея да имат щастлив и пълноценен живот тук в България. 

Като родители на дете със синдром на Даун, смело и отговорно можем да заявим, че те имат голям потенциал и реална възможност да се развиват и интегрират в обществото. Дъщеря ни постоянно ни показва и доказва, че да се родиш различен е трудно, но стига да има кой да те обича и да вярва в теб, с търпение, постоянство и подходящата подкрепа можеш да развиеш потенциала си и да постигнеш много, като едновременно с това просто бъдеш себе си – такъв, какъвто си. Това ни мотивира да вървим по този път и целенасочено да действаме за тази кауза.