За щастлив
и пълноценен живот
на децата
със синдром на Даун
тук, в България

Щастливи със синдром на Даун


Ние сме Вяра, Надежда и Борислав - едно щастливо българско семейство. Вяра е нашата сбъдната мечта, нашето чудо и неизмеримо щастие ❤

Тя изгря в живота ни преди 6 години, преобърна го из основи и оттогава свети ярко с красота, чар, инат и неповторима индивидуалност...

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ


Искрено вярваме, че с подходящата и навременна подкрепа и нужните усилия всяко дете със синдром на Даун може да развие потенциала си и да има щастлив и пълноценен живот тук, в България.
Вярваме, че всичко тръгва от семейството.

Мисия

Да подкрепяме, мотивираме и вдъхновяваме родителите и специалистите, за да могат децата със синдром на Даун да получават необходимата подкрепа в семейството и специализираната помощ, от която се нуждаят за по-добро развитие и качествен живот.

Цел

Най-смелата ни мечта е всяко дете със синдром на Даун да има възможност да развие максимално своя потенциал. Искаме чрез своите качества, умения и опит да дадем своя принос децата със синдром на Даун да имат щастлив и пълноценен живот тук, в България.

ПОЛЕЗНО

ЗА РОДИТЕЛИ

Да си родител на дете със синдром на Даун има своите специфики. Не е лесно, но не е и невъзможно трудно да отглеждаш и възпитаваш детето си със синдром на Даун така, че то да се развива оптимално и да бъде пълноценен член на семейството. Необходими са ясна структура, постоянство, любов и малко повече търпение. И вяра, че може.

ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Децата със синдром на Даун имат специфични особености, характерни за синдрома, но и ярка индивидуалност, отличаваща ги едно от друго. Затова е важно към всяко дете да се подхожда персонално, като се отчитат и силните, и слабите му страни. Да се работи без вторачване единствено в това, което не може, а с акцент върху това, което му се удава.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ПОМОГНИ МИ ДА БЪДА ПРИЕТ

Това е нашата кампания за истинско (а не само по закони, предписания и документи) приобщаващо образование за децата със синдром на Даун в България. Кампания, насочена към директори, педагози, родители и деца.
А и към всички нас всъщност…

ЩЕ ТИ ПОМОГНА ДА СИ ПОМОГНЕШ

Стартираме онлайн проект за психологическа подкрепа при отглеждането и възпитанието на деца със синдром на Даун, както в отношенията „родител-дете“, така и „родител-родител“ (между партньорите).

ЗА СИНДРОМА НА ДАУН С ЛЮБОВ

За хората със синдром на Даун съществуват много заблуди, които са опровергани от съвременната наука, но все още витаят в пространството по един или друг начин. Тук споделяме факти за синдрома с реални примери от нашия живот и този на други семейства с дете със синдром на Даун.

КЛУБ "ВСЕКИ МОЖЕ"

Клубът се роди като идея, за да събира специалисти и занимания, които съдействат за развитието на децата, техните родители и оформянето на общност, която да е полезна.

ПОСЛЕДВАЙ НИ ОНЛАЙН