Начало Блог Участие в Регионалната Конференция: „Професионално ориентиране и професионално образование на учениците със СОП” 2022

Участие в Регионалната Конференция: „Професионално ориентиране и професионално образование на учениците със СОП” 2022

Споделяме още снимки от вчерашното ни участие в Регионалната Конференция: „Професионално ориентиране и професионално образование на учениците със СОП” 2022 ❤

Това беше изключително стойностен и високо ефективен форум, на който освен споделените трудности, предизвикателства, успехи и опит по наболелия въпрос за професионалната реализация на младежите със специални образователни потребности, бяха посочени и възможни решения за преодоляването на някои от проблемите.

Изключително сме благодарни на колегите от РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив за организирането и осъществяването на тази конференция! За нас беше чест, че презентацията ни беше оценена като супер вдъхновяваща, много полезна и силно мотивираща. ❤

Продължаваме напред по набелязаните стъпки, които бавно, но уверено ни водят към реализирането на мечтата ни за пълноценен и щастлив живот на все повече деца със синдром на Даун тук, в България! ❤

Професионалната реализация е ключова част от личностното развитие и самооценка на всеки човек. Но за да бъде успешна, е изключително важно да работим с децата си от малки, да ги подготвяме за това целенасочено и най-вече да вярваме, че те могат и трябва да работят, когато пораснат. ❤

 

Вижте и това