Начало Блог Маргарита Пачева: заместник-директор на Ресурсен център – Пловдив

Маргарита Пачева: заместник-директор на Ресурсен център – Пловдив

Маргарита Пачева: заместник-директор на Ресурсен център - Пловдив
Представяме ви колегите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив, с които този петък ще проведем онлайн среща за ресурсната подкрепа на децата със синдром на Даун.
 
Започваме с Маргарита Пачева, заместник-директор на Ресурсния център, която освен отдаден на работата си професионалист, е прекрасен човек и педагог.

Маргарита Пачева е заместник-директор на РЦПППО – Пловдив и координатор сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми“.

Професионален опит: 20 години в сферата на специално-педагогическата дейност с деца със специални потребности – Помощно училище, Комплекс за социални услуги и към момента Регионален център – Пловдив.

Образование и квалификация: специален педагог и логопед, понастоящем докторант към Пловдивски университет, специалност „Специална педагогика“.

 

 

Осъществявам дейности, свързани с ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални потребности – проучване, популяризиране и въвеждане на иновации в дейността на Регионалния център и разработване на методически  и информационни материали, свързани с подкрепата и приобщаването на деца и ученици.

 

Философията ми за успеха се пречупва през призмата на приемането и толерантността, а това, което ме мотивира вече 20 години, са резултатите и усмивките на децата, благодарността в очите на родителите и възможността да пречупя мисленето отвъд дефицита на нарушението, да накарам другите да видят потенциала и по този начин, макар и бавно, стъпка по стъпка, да въздействам върху нагласите и да съдействам за приемането на специалните деца.

Вижте и това