Начало За родителиОпитът на мама За ефективно приобщаване говорим, когато ученикът със СОП присъства, но и участва в учебните часове

За ефективно приобщаване говорим, когато ученикът със СОП присъства, но и участва в учебните часове

Споделям статия отново по темата за приобщаващото образование, но този път с добре структурирани и ясно поднесени препоръки към редовите учители в класните стаи.

Защото именно те в най-голяма степен са тези, които имат основна роля за ефективното приобщаване на децата със специални потребности.

Да, точно така – редовите учители в училище – класните учители и учителите по отделните предмети. А не ресурсните учители, нито пък частните такива, които работят с тези деца предимно индивидуално и извън класа.

Цитирам тук само няколко изречения от статията, в които се прави разлика между ефективно и неефективно приобщаване. И силно препоръчвам внимателното прочитане на цялата статия и прилагането на практика на изброените в нея стратегии, както от родителите, така и от учителите.

Защото и едните, и другите (трябва да) сме от една и съща страна – тази в подкрепа на децата! ❤
“При неефективното приобщаване ученикът със СОП присъства в часовете, но не участва. Той е просто мълчалив наблюдател на случващото се и често не е в състояние да го разбере в детайли.

За ефективно приобщаване говорим, когато ученикът със СОП присъства, но и участва в учебните часове, т.е. той има равен достъп заедно със своите съученици. Създадена е подкрепяща среда. Учебното съдържание е адаптирано според неговите способности. Може и има предоставена възможност да участва в часовете.”

Цялата статия е тук: https://prepodavame.bg/kak-da-priobshtim-v-klasa-dete-sas-spetsialni-obrazovatelni-potrebnosti-sop/

Вижте и това