Начало Блог Синдромът на Даун не е показател, нито синоним на умствена изостаналост

Синдромът на Даун не е показател, нито синоним на умствена изостаналост

Синдромът на Даун не е показател, нито синоним на умствена изостаналост

Отново обикаляме по лекари и събираме документи за ТЕЛК.

Почти сме готови, минахме педиатър, детски кардиолог, детски невролог и психолог. Предстои ни детски психиатър и личен лекар за крайно заключение и ще сме готови да представим всичко на комисията.

Въпреки стреса, който съпътства цялата процедура по подготовката на необходимите документи в изключително кратки срокове, сме дълбоко благодарни за резултатите, които получихме досега от специалистите.

❤ Вяра е с практически здраво сърце към момента. Междукамерният дефект, който имаше по време на бременността и след раждането й е затворен, нужни са прегледи през две години за проследяване и нищо повече засега ❤

Резултатите от обстойната й психологическа оценка и заключението на екипа от специалисти отново са зашеметяващи: Вяра покрива средната норма за възрастта си за Република България по всички показатели: физическо развитие, социално-емоционално развитие, когнитивно развитие, адаптивно поведение, комуникации, както и самостоятелност в самообслужването.

Няма умствена изостаналост!

Има затруднения в артикулацията, фината моторика, баланса на един крак, подскачането с два крака и съобразяването с правила и граници.

Препоръките, които получихме, са за продължаване на активна целенасочена работа с логопед, специален педагог, рехабилитатор, психолог, както и в семейството. Ами продължаваме…

Целта на тази публикация обаче не е просто да споделим радостта, гордостта и удовлетворението от резултатите.

Това, на което искаме да акцентираме и то много силно, е следното: синдромът на Даун не е показател, нито синоним на умствена изостаналост. Развенчаваме поредния мит за синдрома на Даун, за което скоро ще ви представим научни доказателства и реални факти!

Затова, мили родители, не позволявайте диагнозата “синдром на Даун” да ви обезсърчи относно възможностите на детето ви! Вглеждайте се в детето, идентифицирайте силните му страни и му помагайте да ги развива, изисквайте от него, поставяйте реалистични цели и ги следвайте с търпение, вяра и любов. И усилията ви ще бъдат възнаградени. По-рано или по-късно – няма значение. Важното е да се случи… ❤

Вижте и това