Начало Блог Обучение „Социален маркетинг“ от НАРХУ

Обучение „Социален маркетинг“ от НАРХУ

На 4 август 2022 част от екипа на Фондация „Up With Down” се включи в информационна обучителна среща за представянето на концепцията за социален маркетинг, проведена в сградата на Дирекция Социална политика към Община Пловдив.


На срещата, водена от Петя Грудева – член на УС на НАРХУ, психолог и социален мениджър – беше обсъден инструментариумът за достигане до потенциални клиенти на социални услуги, а на участниците беше даден широк спектър информация, видео-примери от Португалия и Швеция, както и много допълнителни материали за анализ, проследяване и прилагане.

В първата част на срещата бяха обсъдени разликите между традиционния и социалния маркетинг, особеностите на събиране и анализиране на информацията, проучването на социално значимите теми, както и влиянието върху поведението и нагласите. Беше представен подходът за решения на проблеми, както и промяната на поведението и нагласите в обществото. В нашата сфера обществените нагласи играят огромна роля – както за приобщаване и развитие за децата със синдром на Даун, така и за добиването на увереност, самочувствие, позитивна нагласа и надежда за родителите на децата със синдром на Даун. Да, промяната на нагласите и поведението са най-трудните и бавни процеси, но ние сме уверени, че чрез упорита работа и много вяра в децата, всичко е възможно. И всеки ден работим за тези цели.

Втората част на срещата беше практически насочена чрез разделяне на работни групи и намиране на решения (посредством социалния маркетинг) на реални проблеми, срещани в работата ни. Определянето на ясни проблеми зони и първопричини за проблемите, ясни цели и проследяване на резултати, както и анализирането на резултатите и явленията ни въоръжи сериозно с позитивизъм за следващите крачки пред Фондацията. Външният поглед върху даден проблем често дава различни подходи и други пътища за решение, което се оказа изключително полезно за нашите собствени разбирания и за добиване на допълнителна гъвкавост в решенията.

А позитивизмът беше силно подхранен и от още един фактор – разговорите и обмяната на информация и опит с множество вдъхновяващи колеги, които скоро се превърнаха и в приятели на Фондация „Up With Down” – подхождащи с разбиране на същината на борбите, през които преминаваме, както и активно действайки с подкрепа, идеи, още контакти и решения. Работещите в сферата на социалните услуги хора (но онези, наистина работещите), работят първо със сърце и с готовност предлагат помощ, сили и енергия за подкрепа – което, в крайна сметка, е най-ценното и най-нужното на всеки един от нас. А ние не спираме да се учим, да растем и да се стараем да разберем всичко онова, което е нужно, за да предложим максимални възможности за развитие на децата със синдром на Даун, както и на техните родители.

Вижте и това