Начало За родителиРубриката на татко Наглед обикновен лист А4, сгънат на три

Наглед обикновен лист А4, сгънат на три

Наглед обикновен лист А4, сгънат на три
Наглед обикновен лист А4, сгънат на три. Но зад него има много месеци на търсене на нова градина за Вяра, много затръшнати врати и телефони. Много пъти чухме: Ние не знаем как да гледаме такова дете, Градината ни е “чиста”, Градината ни е престижна, в нея учи детето на кмета.. и т.н. и т.н.
Много огорчение, отчаяние, сълзи, много безнадеждност и … твърда решимост, че трябва да направим нещо, за да помогнем да се промени това положение поне малко.
Да, открихме добрата детска градина за Вяра, но много други различни деца не са. И тази брошура е заради тях. За да има кой да ги разбере поне малко, да ги гушне, като се ударят, и да ги погали, когато заспиват.
За да не стоят в ъгъла като предмети, а да лепят, режат, рисуват, танцуват, да играят, с другите, просто… Да са щастливи!!!
Нищо, че са със синдром на Даун.
Той не е пречка. Той е стимул!! ❤

Благодарим на Bulbrand !!!

Вижте и това