Начало Блог Поредна лекция със студенти педагози от Пловдивския университет

Поредна лекция със студенти педагози от Пловдивския университет

Поредна лекция със студенти педагози от Пловдивския университет. Нов курс, нови млади лица, жадно вперили очи в мен, докато говоря. ❤

Темата отново е “Помогни ми да бъда приет” – кампанията ни за истинско приобщаващо образование на децата със синдром на Даун в българската образователна система. Разказвам за опита ми с Вяра, за горчилката в първата й детска градина и по време на неколкомесечното ми ходене по градинските мъки в отчаяни опити да намеря детска градина, където слънчевата ми дъщеря да е истински приета и видяна… Давам примери, споделям изводи, не крия нито лошото, нито хубавото, заради което се роди и едноименният проект на Фондацията, и брошурата ни.

(Да, знам, че все още пазя тези истории от вас, широкия ни кръг последователи и приятели, защото са наистина разтърсващи. Освен това засега виждам смисъл и полза да ги разказвам само по време на лекциите си в относително тесния кръг на студентите педагози от различни специалности. Защото за мен те са надеждата за едно по-приемащо, по-знаещо и отворено за предизвикателствата на “различните деца” поколение бъдещи учители и специалисти. Учители, които са наясно, че приобщаването И обучаването на ВСИЧКИ деца в поверения им клас или група е тяхна отговорност и най-вече призвание. Учители, които няма да се оправдават с бройката деца, нито ще се крият зад гърба на ресурсните си колеги, които – напомням – имат допълваща роля в подкрепа на нуждаещите се от нея деца…)

Времето ни отлита неусетно, с някои от студентите продължаваме да говорим и извън залата. Разделяме се до следващата ни среща, за която съм им дала “домашна работа” – да помислят върху два важни въпроса за същността на приобщаващото образование, по които ще беседваме на следващата ни лекция.

Тръгвам си от университета удовлетворена и окрилена. Защото вярвам, че винаги има надежда за добро и съм получила поредното доказателство за това.
Благодаря ви, колеги! ❤

Вижте и това